Messi giàu đến cỡ nào mà có thể cho tổng thống thuê chuyên cơ?

Nguồn tin của TyC Sports cho biết, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã thuêchuyên cơ riêng của Messi để bay

Đọc thêm