Nguyễn Trần Duy Nhất khát khao tranh đai cùng Rodtang Jitmuangnon

Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ, anh muốn soán ngôi của “Người Sắt” Rodtang Jitmuangnon. Hiện tại, sau những chiến

Đọc thêm