Núi đôi và cuộc trời gập ghềnh của em ấy

Nhớ cái cảm giác khi đồng bằng tự dưng bị đồi núi hóa. Lúc đấy vừa đau đau vừa xấu

Đọc thêm