Nhìn qua những hình ảnh đặc trưng chỉ người nông dân Mỹ mới có

Khi nói về nông dân, nhiều người luôn hình dung đến khung cảnh bám mặt bám lưng vào đồng ruộng

Đọc thêm