Những khuyết điểm đáng yêu – Tuy xấu mà tốt

Con người ai cũng là quả táo cắn dở của thượng đế. Nhưng bị cắn dở không nghĩa là xấu.

Đọc thêm